راههای تشخیص ماهی سالم از فاسد

راههای تشخیص ماهی سالم از فاسد 1- بوی ماهی : ماهیهایی که تازه هستند تقریبا بوی…