تعبیر خواب قطع شدن پا از دید چند تعبیرگر مشهور و برجسته


تعبیر خواب قطع شدن پا از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی متفاوت می باشد و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که در عالم رویا مشاهده کرده اید رویای خود را به راحتی تفسیر نمایید.

تعبیر خواب قطع شدن پا از دیدگاه معبران برجسته

دیدن هر یک از اعضای بدن در عالم رویا دارای تعابیری متفاوت می باشد که هر یک از این تعبیرها می توانند روی زندگی در عالم بیداری بیننده رویا تاثیرگذار باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب پا و تعبیر خواب افتادن دندان و تعبیر خواب کشیدن دندان را مطالعه کردید در ادامه با تعبیر خواب قطع شدن پا در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی خواهیم بود.

تعبیر خواب قطع شدن پا

دیدن قطع شدن پا در عالم رویا دارای چه تفسیری می باشد ؟

  • ابن سیرین 

اگر فردی در خواب ببیند که پایش به دلیل حادثه ای قطع شده یا فردی پای وی را به خاطر دشمنی یا به صورت غیر عمد قطع کرده است بیانگر این می باشد که حادثه ای وحشتناک پسری جوان را در که اقوام آن ها است تهدید می نماید همچنین ممکن است خطری بزرگ در انتظار بیننده رویا باشد.

اگر فردی در عالم رویا مشاهده کند که پای راست خود را از دست می دهد و خون زیادی را در عالم رویا مشاهده کند نشانه مرگ و غم از دست دادن عزیزی است همچنین دیدن این رویا می تواند نشانه شکست های سختی مالی و جانی باشد.

اگر زنی در عالم رویا ببیند که پای همسرش قطع شده است نشانه خیانت و بی وفایی می باشد که از همسرش در آینده ای نزدیک مشاهده می کند که به خاطر آن با یکدیگر کشمش و دعوا می کنند.

دیدن قطع شدن پا در عالم رویا

اگر مردی در عالم رویا ببیند که پاهای همسرش قطع شده است یا ایشان را روی ویلچر ببیند نشانه راز مهم و بزرگی است که همسرش از وی مدت ها است مخفی نگه داشته و هیچ تمایلی ندارد تا خانواده اش از این راز وی باخبر بشوند.

اگر فردی در عالم رویا تعداد زیادی پاهای قطع شده را مشاهده کند نشانه خطری بزرگ است که دیار و شهر صاحب رویا را تهدید می نماید که این خطر می تواند سیل و زلزله و سایر بلایای طبیعی باشد.

تعبیر دیدن قطع شدن پا

  • ابراهیم کرمانی 

تعبیر خواب قطع شدن پا راست بیانگر طلاق و جدایی بین مرد و زن عاشق می باشد.
دیدن قطع شدن پای راست در عالم رویا بیانگر کینه دوزی و حسادت و چشم هم چشمی می باشد.
اگر زنی در عالم رویا ببیند که پای راستش قطع شده بیانگر این می باشد که از همسرش جدا شده است.
اگر زنی در عالم رویا ببیند که پای راست فرد دیگری قطع شده است که او را می شناسد یا نمی شناسد بیانگر بدبخت شدن یا فلاکت نزدیک ترین همسایه اش است.

  • جابر مغربی 

اگر فردی در خواب ببیند که پای مرده در خواب قطع شده است نشانه این می باشد که در چند روز یا چند ماه آینده وارد سیلی از مشکلات می شود که این سختی ها باعث آزار و رنج بیننده رویا می شود که این گرفتاری و رنج ها می توانند بدهکاری های مالی بزرگ یا مسائل خانوادگی و شخصی باشند.

تعبیر دیدن قطع شدن پا در رویا

  • امام صادق 

اگر فردی در خواب ببیند که دو یا یکی از پاهایش از قسمت زانو قطع شده نشانه این می باشد که مال و ثروتی حرام هر چند اندک در زندگی بیننده رویا پیدا می شود که این مال حرام باعث از بین رفتن رزق و روزی و برکت او می شود.

تعبیر دیدن قطع شدن پا در عالم رویا

در این مطلب با تعبیر خواب قطع شدن پا در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی خواهیم بود که امیدواریم با توجه به مطالب ذکر شده بتوانید رویایی را که مشاهده کرده اید به راحتی تفسیر نمایید.

The post تعبیر خواب قطع شدن پا از دید چند تعبیرگر مشهور و برجسته appeared first on آرگا.


لینک منبع در بالا ⇑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *