تعبیر خواب پارچه برای دیدن انواع پارچه های مختلف در خواب


تعبیر خواب پارچه با توجه به جنس و رنگ و طرح آن از دیدگاه معبران دارای تفاسیر مختلفی است و خواب بیننده می تواند با توجه به جزئیاتی که در عالم رویا مشاهده کرده است خواب خود را تفسیر نماید.

تعبیر خواب پارچه از دیدگاه ۵ تعبیر برجسته

هر یک از اشیایی که در عالم رویا مشاهده می شوند دارای تعابیری خاص می باشند که هر یک از این تعبیرها هشدار و اطلاعاتی را در مورد زندگی در عالم بیداری به بیننده خواب می دهند. در مطالب قبلی تعبیر خواب ماشین و تعبیر خواب پرده و تعبیر خواب چمدان را مطالعه کردید در ادامه این مطلب با تعبیر خواب پارچه در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی خواهیم بود.

دیدن پارچه طرح دار در عالم رویا چه تعبیری دارد ؟

دیدن پارچه در عالم رویا دارای چه تعبیری می باشد ؟

  • کتاب فرهنگ تفسیر یک رویا 

دیدن پارچه طرح دار در عالم خواب نشانه بازتابی از وضعیت درونی بیننده خواب یا تاریخچه شخصی وی می باشد و اگر فردی در خواب ببیند که پارچه نقش و تار و پود زیادی دارد بیانگر تجربه و تقارن زندگی و پرمایگی برای خواب بیننده می باشد.

  • منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر فردی در خواب پارچه ای را در مغازه پارچه فروشی ببیند بیانگر فریب و نیرنگ و دروغ و ریا می باشد.
اگر فردی در خواب پارچه بالش با رنگ سبز ببیند بیانگر این می باشد که همسری نیک نفس و پارسا و خوب نصیب وی می شود.
اگر فردی در خواب پارچه بالش با رنگ زرد ببیند نشانه بیماری است.
اگر فردی در خواب پارچه پرده ببیند بیانگر غم و اندوه برای خواب بیننده می باشد.

تعبیر دیدن پارچه از دیدگاه معبران اسلامی
اگر فردی در خواب ببیند که از مغازه ای پارچه می خرد و فروشنده برای خواب بیننده پارچه را ذرع می کند بیانگر این می باشد که وی فریب می خورد و فردی نیز در صدد اغوای بیننده خواب می باشد.
اگر فردی در خواب پارچه ای با رنگ زرد ببیند بیانگر بیماری است.
تعبیر خواب پارچه سرخ بیانگر هیجان برای خواب بیننده می باشد.
اگر فردی در خواب پارچه سبز ببیند بیانگر فرح و انبساط برای بیننده خواب می باشد بخصوص اگر خواب بیننده در عالم رویا تمایل داشته باشید با این رنگ پارچه چادر بدوزد.
اگر فردی در خواب ببیند که پارچه ذرع می کند تا به فرد دیگری بدهد بیننده خواب در اندوه خود آن فرد را شریک می کند.
تعبیر خواب پارچه هدیه گرفتن از دیگران بیانگر این است که خواب بیننده در غم فردی که از وی پارچه می گیرد شریک می شود.

تعبیر خواب پارچه

  • لیلا برایت 

تعبیر خواب پارچه بیانگر موفقیت در انجام کارها برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که پارچه کتان می خرد نشانه این است که به زودی ازدواج می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که پارچه کتان می فروشد بیانگر این می باشد که روزهای شادی خواهد داشت.

  • آنلی بیتون 

دیدن هر نوع پارچه در عالم رویا بیانگر این می باشد که دوستان ریاکار با رفتارهای خود خواب بیننده را اندوگین می کنند.
تعبیر خواب پارچه برزنت بیانگر روبرو شدن خواب بیننده با خیانت و سردی می باشد.
اگر فردی در عالم رویا ببیند که پارچه برزنت خرید و فروش می کند نشانه این است که وی معاملات مشکوکی را انجام می دهد.

تعبیر دیدن پارچه در عالم خواب
دیدن پارچه گلدار در عالم رویا بیانگر این است که بیننده خواب اوقات زیادی را به بیهودگی تلف می کند.
دیدن پارچه مخمل در عالم رویا بیانگر این می باشد که اقدامات خواب بیننده با موفقیت پیش می رود.
اگر فردی در خواب پارچه مخمل قدیمی و کهنه ای را ببیند بیانگر این می باشد که خواب بیننده با غرور زیاد خوشبختی و سعادت را از خودش دور می کند.
اگر دختری در خواب پارچه ابریشم قدیمی را ببیند بیانگر این می باشد که وی نسبت به اجداد خودش غرور خاصی دارد و مردی ثروتمند و مسن از وی خواستگاری می کند.

تعبیر دیدن پارچه رنگی در خواب

  • سرزمین رویاها 

تعبیر دیدن پارچه مخمل در عالم رویا بیانگر ثروت و احترام برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که تاجر پارچه مخمل است بیانگر این می باشد که خواب بیننده کارهایی را انجام می دهد که برایش سودمند خواهند بود.
اگر فردی در خواب ببیند که پارچه مخمل می خرد بیانگر این است که وی زرنگ و فعال است.
اگر فردی در خواب ببیند که پارچه مخملی را می دوزد بیانگر این می باشد که یک دوست به خواب بیننده کمک خواهد کرد.

  • تعبیر دیدن پارچه ها با رنگ های مختلف در عالم رویا 

اگر فردی در خواب ببیند که رنگ پارچه سفید است بیانگر این است که خواب بیننده به دوران سخت و طاقت فرسایی نزدیک می شود و علاوه بر این روزهای غم بار و کسالت آور برای وی آغاز می شوند.
اگر فردی در خواب پارچه با رنگ قرمز ببیند بیانگر جنگ روانی بزرگی می باشد که بین دو خانواده اتفاق می افتد و در انتها این جنگ باعث زیاد شدن کینه و نفرت و قطع رابطه خانوادگی می شود.

تعبیر خواب پارچه رنگی
اگر فردی در خواب پارچه ای با رنگ بنفش ببیند بیانگر این که مادر خواب بیننده زمین گیر و بیمار می شود.
دیدن پارچه رنگی در عالم رویا بیانگر غصه و ناراحتی و افسردگی طولانی مدت برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب پارچه ای به رنگ سیاه ببیند بیانگر این می باشد که عزیزی از میان دوستانش را از دست می دهد.

تعبیر دیدن پارچه در عالم خواب

در این مطلب تعبیر خواب پارچه از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی را مطالعه کردید که امیدواریم بتوانید با کمک این مطلب خوابی را که دیده اید به راحتی تفسیر نمایید.

The post تعبیر خواب پارچه برای دیدن انواع پارچه های مختلف در خواب appeared first on آرگا.


لینک منبع در بالا ⇑

No votes yet.
Please wait...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *