خواص سوره اخلاص (سوره توحید) و فضیلت های خواندن و حافظ کردن این سوره


سوره توحید یا اخلاص از سوره های مکی و ۱۱۲ امین سوره قرآن می باشد و در جز سی قرآن جای گرفته و مشتمل بر ۴ آیه، ۴۷ حرف و ۱۵ کلمه است و در این سوره از یگانگی خدواند سخن به میان آمده است و از فضیلت این سوره همین بس که قرائت ۳ مرتبه سوره توحید مساوی با ختم قرآن می باشد. برای آشنایی با دیگر خواص سوره اخلاص خواهشمندیم در ادامه این مطلب همراه ما باشید.

فضیلت و خواص سوره اخلاص

فضائل و خواص سوره اخلاص

در باب فضیلت سوره توحید یا خلاص روایات و احادیث بسیاری بیان شده است. همچنان که رسول اکرم (ص) بر مداومت خواندن این سوره تاکید کرده اند و سوره اخلاص را نور قرآن معرفی کرده اند و امام محمد باقر (ع) این سوره را برابر با یک سوم قرآن دانسته اند. بنابراین تلاوت این سوره آثار و و برکات بسیاری به همراه دارد که در اینجا به شرح این احادیث و روایات خواهیم پرداخت.

 • درمان دردها و امراض

خواندن سوره توحید و سوره حمد موجب شفای تمامی بیماری ها می شود و در سخنی از امام محمد باقر (ع) آمده است که:

هر کس سوره حمد و سوره توحید او را شفا ندهد هیچ چیز دیگری او را شفا نخواهد داد همه بیماری ها با این دو سوره درمان می شود.

همچنین ایشان در حدیث دیگری درمان درد دندان را به عنوان خواص سوره اخلاص معرفی فرموده اند:

هر گاه احساس درد دندان کردی سوره حمد و توحید را بخوان در حالی که دست خود را بر موضع درد گذاشته ای و پس از ان ایه ۸۸ سوره نمل را قرائت کن دردش ارام می گیرد.

در روایتی به نقل از امام رضا (ع) تسکین درد چشم از فضائل دیگر سوره توحید برشمرده شده است:

هر کس این سوره را بر درد چشم بخوانند به قدرت خداوند دردش آرام می گیرد.

آثار و برکات دیگر قرائت سوره توحید درمان تب می باشد که در روایتی آمده است:

هر کس که حضرت زهرا سلام الله و فرزندانش را دوست دارد و دچار بیماری تب شود سوره توحید را ۱۰۰۰ بار بخواند آنگاه خداوند را به حق فاطمه قسم دهد که شفا خواهد گرفت.

فضیلت تلاوت سوره اخلاص یا توحید

 • چراغ راه رسیدن به بهشت

حضرت علی (ع) درباره خواص و ثواب خواندن سوره اخلاص در حدیثی می فرمایند:

هر کس سوره توحید و قدر را در روز یا شبش ۱۰۰بار قرائت نماید خداوند پس از مرگش نوری در قبر او قرار می دهد و نوری در پیش و پس او قرار گرفته و او را تا بهشت همراهی می کند.

 • برآورده شدن حوائج دنیا و آخرت

در رابطه با فضائل سوره اخلاص به نقل از امام رضا (ع) این چنین آمده است که:

هر کس سوره توحید را قرائت نماید با خواندن آیه اول، خداوند هزار نگاه به او می کند و با خواندن آیه دوم، خداوند هزار دعای او را مستجاب می کند و با آیه سوم هزار خواسته اش را به او می دهد و با آیه چهارم، هزار حاجت از حاجت های دنیا و آخرتش را روا می کند.

ایشان در حدیثی دیگر می فرمایند:

هر کس سوره توحید را بخواند و به آن ایمان داشته باشد توحید را شناخته است.

در روایتی از رسول خدا (ص) نیز به پذیرش دعا به واسطه خواندن سوره توحید اشاره شده است و بدین صورت است که:

در رکعت اول پس از حمد توحید را بخواند زیرا دعای پس از آن مستجاب می شود و بدین وسیله دعای قنوت آن نیز مستجاب می گردد.

انواع خواص سوره اخلاص

 • امنیت در سفر

خواندن سوره توحید، انسان را از بلاها و اتفاقات ناگوار در طول سفر حفظ می کند که پیامبر اکرم (ص) در این باره فرموده اند:

هر کس که می خواهد به سفری برود دو طرف چهارچوب در را بگیرد و ۱۱ بار توحید را قرائت نماید خداوند پاسبان او خواهد بود تا به منزلش بازگردد.

 • امینت در خروج از خانه

در سخنی از امام جعفر صادق (ع) به خواص سوره اخلاص اشاره شده است که این چنین می باشد:

هر کس هنگام خرج از منزل ۱۰ مرتبه سوره توحید را بخواند هموراه در حفظ و حراست خداوند است تا به خانه بازگردد.

 • مامور حفاظت در خواب

امام علی (ع) یکی دیگر درباره یکی دیگر از فضائل سوره توحید می فرمایند:

هر کس هنگام خوابش سوره توحید را قرائت نماید خداوند۵۰ فرشته را مأمور حراست و نگهبانی او قرار می دهد.

 • محفوظ ماندن از حاکم یا افراد قدرتمند

هرگاه که بیم آن دارید که از سوی افراد قدرتمند به شما آسیبی برسد، سوره اخلاص بخوانید چنانکه در روایتی از نبی مکرم اسلام (ص) در باب خواص و ثواب خواندن این سوره نقل شده است که:

هر وقت بر حاکم یا ستمگری وارد شوی در حالی که به او نگاه می کنی سوره توحید را سه مرتبه بخوان و دست چپت را مشت کن و با این حال باشد تا از نزد او بیرون می روی.

فضیلت بی شمار سوره توحید

 • آمرزش گناهان

بخشش گناهان در کتاب فقه الرضا منسوب به حضرت علی بن الموسی الرضا (ع) جزو خواص سوره اخلاص می باشد و این چنین آمده است که:

هر کس سوره توحید را ۲۱ بار بخواند خداوند قصری در بهشت برای او بنا می کند و هر کس ۴۱ بار قرائت کند خداوند همه گناهانش از گذشته و آینده را می آمرزد.

پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و اله و سلم بخشش گناهان را یکی دیگر از خواص سوره اخلاص برشمره اند و در این باره فرموده اند:

هر کس در شب یا روز جمعه ، ۲۰۰ مرتبه سوره توحید را در نماز ۴ رکعتی (۲تا دو رکعت) بخواند یعنی درهر رکعت بعد از حمد ۵۰ بار توحید را بخواند گناهانش بخشیده می شود هر چند به اندازه دریا باشد.

قرائت سوره اخلاص پیش از خوابیدن نیز سبب بخشش گناهان می گردد که جز خواص این سوره محسوب می شود و در سخنی از امام جعفر صادق (ع) آمده است که:

هر کس این سوره را در هنگام خواب بخواند خداوند گناهان ۵۰ سال گذشته اش را می بخشد.

متن سوره توحید و ثواب خواندن آن

 • توسعه رزق و روزی

حضرت محمد باقر (ع) تلاوت سوره توحید را عامل افزایش برکت شخص، خانواده و همسایگان برشمرده اند و فرموده اند:

هر کس سوره توحید را یک بار بخواند مایه ایجاد برکت بر او می شود و هر کس این سوره را دو بار بخواند بر او و خانواده اش برکت داده می شود و اگر آن را سه بار قرائت نماید به او و خانواده و همسایگانش برکت داده می شود.

 • از بین رفتن فقر و تنگدستی

از جمله خواص قرائت سوره اخلاص نابودی فقر و تنگدستی می باشد که امیر مومنان حضرت علی (ع) می فرمایند:

هر وقت وارد منزل می شوید سوره توحید را بخوانید زیرا این کار فقر را از بین می برد.

 • حفاظت در برابر گناه

طبق فرموده امام علی (ع) خواندن سوره اخلاص بعد از نماز صبح موجب ایمن ماندن در برابر گناه و وسوسه شیطان می شود:

هر کس نماز صبح را بر پا دارد و پس از نماز در جایش بنشیند و سوره توحید را ۱۱ مرتبه قبل از طلوع خورشید قرائت کند آن روز مرتکب گناه نمی شود هر چند شیطان به سوی او طمع کند.

ثواب سوره توحید یا اخلاص

ختومات مجرب سوره توحید

حال که با خواص و ثواب سوره اخلاص آشنا شدید، بر اساس روایات آمده از حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم می توانید این سوره را ختم کنید و از فضائل این سوره بهره مند شوید.

به نقل از رسول اکرم (ص) برای ختم سوره اخلاص در نماز این چنین آمده است که:

در روز ۵شنبه چهار رکعت نماز بجای آورد یعنی در هر دو رکعت یک سلام و به این شکل عمل کند:

۱- رکعت اول: سوره حمد و توحید ۱۱ مرتبه

۲- رکعت دوم: سوره حمد و توحید ۲۱ مرتبه

۳- رکعت سوم: سوره حمد و ۳۱ مرتبه نوحید

۴- رکعت چهارم: سوره حمد و ۴۱ مرتبه توحید را بخواند و بعد از فارغ شدن از نماز، ۵۱ مرتبه توحید را بخواند و ۵۱ مرتبه صلوات بفرستد و پس از آن به سجده رود و در سجده ۱۰۰ مرتبه بگوید: «یا الله یا الله» بعد از آن دعا کند به آنچه می خواهد می رسد.

همچنین ایشان در باب بهره مندی از خواص سوره اخلاص می فرمایند:

کسی که این نماز را بجا آورد و از خداوند بخواهد که کوه ها از همدیگر زوال پیدا کنند خواهد شد یا نزول باران را بخواهد خواهد شد و اینکه حجابی میان او و پروردگار نخواهد بود و اینکه خداوند هر آینه غضب خواهد کرد به کسی که این نماز را به جای آورد و حاجت خود را نخواهد.

ختم «الله الصمد» در شب جمعه ۴۱ هزار بار بسیار مجرب است.

فضیلت تلاوت سوره اخلاص یا توحید

ختم به منظور توانگرای

برای ختم سوره اخلاص جهت بی نیازی و توانگری که یکی دیگر از خواص این سوره می باشد، باید بدین گونه عمل نمایید که:

در ۳ شب جمعه هر شبش دو رکعت نماز بگذارد و در هر رکعت ۱۰ مرتبه سوره حمد و ۱۱ مرتبه سوره توحید را بخواند و بعد از سلام ۱۰۰ مرتبه صلوات بفرستد.

عواقب نخواندن سوره توحید

همچنان که خواندن سوره اخلاص با خواص و فضائلی همراه است نخواندن این سوره نیز می تواند عواقبی برای انسان به بار آورد و این عواقب بر طبق احادیث آمده از امام جعفر صادق (ع) بدین شرح است:

*هر کس سه روز بر او بگذرد و سوره توحید را نخواند خوار شده و بند ایمان از او برداشته می شود و اگر در آن حال بمیرد در حال کفر مرده است.

*هر که روزی بر او بگذرد و در نمازهای ۵ گانه اش سوره توحید را نخواند به او گفته می شود تو از نمازگزاران نیستی.

کرامات سوره توحید

ضمن سپاس از همراهی با خواص سوره اخلاص در این نوشتار، برای مشاهده متن عربی سوره توحید و آگاهی از فضائل دیگر سوره های قرآن می توانید از مطالب پیشین آرگا در قسمت دانستنی های مذهبی دیدن کنید.

The post خواص سوره اخلاص (سوره توحید) و فضیلت های خواندن و حافظ کردن این سوره appeared first on آرگا.


لینک منبع در بالا ⇑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − سه =