بالگردهای تهاجمی نیروی هوایی ایران ایران در این سال ها توانسته است با بومی سازی بالگردها و تولید نمونه های سبک بالگرد به باشگاه محدود سازندگان بالگرد در جهان بپیوندد. در اینجا به بررسی بالگرد های نیروی هوایی ایران داخلی و خارجی خواهیم پرداخت.  بالگردهای کبرای هوانیروز ارتش و نیروی […]