مطالعه جدید نشان می‌دهد زندگی در فضا روی میکروبیوم انسان تاثیر می‌گذارد!

ما برای اینکه شناخت بهتری از کیهان داشته باشیم نیاز به این داریم که دانش خود…

ساختمان‌های زنده در راهند؛ سازه‌هایی که به کمک باکتری‌ها ساخته خواهند شد!

ساختمان‌ها تفاوت چندانی با بدن انسان ندارند. آن‌ها هم مثل بدن ما پوست و استخوان دارند…

کشف جدید: ترکیب دو باکتری می‌تواند یک نقاشی زیبا از گل‌ها ایجاد کند!

اگر یک باکتری را در داخل ظرف مخصوص کشت میکروب در یک محیط آگار نوترینت (agar…

مصرف پاستا یا برنج مانده می‌تواند موجب مرگ انسان شود!

چنان‌چه موادغذایی گوشتی برای مدت زمانی طولانی در خارج از یخچال بمانند؛ در این‌صورت بایستی از…