اسامی برندگان جایزه Design Award 2020 شرکت اپل اعلام شد

چهاردهمین کنفرانس جهانی سالیانه توسعه‌دهندگان اپل طی هفته گذشته به پایان رسید و اسامی برندگان جایزه…