متن فاتحه و صلوات | دلنوشته عصر پنجشنبه | پنجشنبه و یاد رفتگان

متن فاتحه و صلوات بـه تاریخ هاي‌ روی سنگ قبرها نگاه کنید! تاریخ تولد_تاریخ مرگ آن…

متن فاتحه زیبا برای اموات در شب جمعه (4)

متن فاتحه زیبا برای اموات در شب جمعه شب جمعه عزیزان ازدست رفته مون چشم بـه…