پس از سال‌ها مأموریت نمونه‌برداری از ماه این بار توسط چین آغاز شد

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

ناسا اسامی برندگان رقابت طراحی سامانه‌ی تخلیه‌ی بار در ماه را اعلام کرد

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

شرکت داینتکیس مدلی از ماه‌نشین خود برای بازگشت انسان به ماه ساخت

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

نمونه‌ی بعدی استارشیپ اسپیس‌ایکس تا ارتفاع ۱۸ کیلومتری پرواز می‌کند

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

۱۰ ابزار علمی که ناسا برای فرستادن آنها به ماه فراخوان داده است

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

سامانه‌ی پرتاب فضایی آمریکا با کمبود بودجه مواجه شده است

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

راکت لب بدون اعلام قبلی ماهواره‌ی مهم خود را آزمایش کرد

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

بوستر موشک SLS ناسا با ایجاد نیرویی عظیم آزمایش شد

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

ششمین آزمایش نمونه‌ی اولیه‌ی فضاپیمای استارشیپ با موفقیت انجام شد

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

ماموریت آپولو ۱۳؛ شکستی که تبدیل به یک پیروزی بزرگ شد

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…