تاثیر فشار قانون بر بازیابی اطلاعات چگونه است؟

هنگامی‌که اطلاعات خود را از روی هارد درایو حذف می‌کنید، واقعا این اقدام صورت نمی‌گیرد. تاثیر…