اتفاق تلخ از پسری که توسط مادرش به چاه انداخته شد ! فیلم + عکس

مادر بی رحمی کـه پسر 9 ساله اش را بـه درون چاه انداخته بود سریعا دستگیر…