قاتلان ماه کامل؛ فیلم پرهزینه جدید اسکورسیزی

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

دوازده شخصیت فیلم مرد ایرلندی و ما به ازای واقعی‌شان

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

مشکل اصلی کارگردان‌های برجسته آمریکایی با جهان سینمایی مارول چیست؟

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

اسکورسیزی می‌گوید آثار مارول ارزش سینمایی ندارند

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

منتقدان «مرد ایرلندی» را یک‌صدا تحسین کردند

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

نگاهی به همکاری‌های مارتین اسکورسیزی و رابرت دنیرو به بهانه اکران «مرد ایرلندی»

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

تاریخ اکران فیلم سینمایی «مرد ایرلندی» مشخص شد

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

بعد از دیدن اولین تیزر مرد ایرلندی؛ چرا مرد ایرلندی فیلم مهمی است؟

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

«قاتلان ماه کامل»؛ فیلم جدید اسکورسیزی با حضور دنیرو و دی‌کاپریو

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…