عکس خودروی جدید «بتمن» منتشر شد

از دیرباز یکی از عناصر جذابیت بتمن وسایل و ابزار مخصوص وی بوده است. در میان…