مالیات بر خرید خودرو چه تاثیری در بازار خواهد داشت؟

مالیات بر خرید خودرو طرحی است که مجلس به دنبال تصویب و اجرایی کردن آن بوده…