ماهواره پیام تنها 3 دقیقه در فضا کار کرد و دیگر هیچ!

شایعات زیادی پیرامون ماهواره پیام در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و البته مسئولین دولت نسبت به…