چرا عصر جمعه دلگیر و غمگین است؟

شاید شـما هم جزو برخی از ارفاد باشید کـه در عصر جمعه ها دلگیر می‌شوند و…