عکس و متن عاشقانه غمگین و احساسی کوتاه

عاشق شدن خوبه ولی عاشق یکی موندن خیلی بهتره.. متن عاشقانه غمگین تنهایی بعد رفتنت باعث…