محبوب‌ترین محصولات در میان نوجوانان را بشناسید

به نظر می‌رسد که بیشترین محبوبیت برند اپل در میان نوجوانان مشهود است. سهم اپل از…