چگونه در اکسل یک محدوده تعریف‌شده پویا ایجاد کنیم؟

داده‌های اکسل شما به‌صورت مرتب تغییر می‌کنند. بنابراین اگر بتوانید یک محدوده تعریف‌شده پویا را که…