کاهش ترددهای بین استانی ادامه دارد

علی اکبر آشوری طی مصاحبه‌ای اظهار کرد: براساس آخرین آمارها و ارزیابی‌های صورت گرفته، کل ترددها…