کشف 40 دستگاه خودروی دزدی از کانادا به سمت لیبی و ترکیه!

تعداد بیش از 40 دستگاه خودرویی که از منطقه‌ای در تورنتو کانادا دزدیده‌شده بود، چند روز…