خودروسازان باید بزودی در بورس عرضه شوند

ناراضی‌های پشت‌پرده مانع بزرگ خصوصی‌سازی تقریبا تمام کارشناسان معتقدند که باید 2 خودروساز بزرگ کشور به…