نگاهی کوتاه به مرسدس C43 کوپه 2019

تقریبا همیشه همه علاقه مندان به خودرو از خودروهای مرسدس بعنوان یک گزینه در بین بهترین…