نگهداری از مرغ عشق + تعیین جنسیت نر و ماده در مرغ عشق

مرغ عشق پرنده ایست اهلی از نژاد طوطی. وطن اصلی این پرنده همچون بسیاری از طوطی…