مایکروسافت از لوگوی جدید مرورگر اج کرومیوم خود رونمایی کرد

مایکروسافت از لوگوی جدید مرورگر اج کرومیوم رونمایی کرد. شرکت، آیکون اج خود را تقریبا چهار…