کاهش 37 هزار مرگ و میر به دلیل محدودیت سرعت بالاتر در رانندگی

موسسه تحقیقات ایمنی اتوبان‌ها و بزرگراه‌ها (IIHS) در طی مطالعه جدیدی که انجام داده اعلام کرد…