مساوک گران قیمت ناپلئون (عکس)

اين مسواك گران قيمت با بدنه نقره زراندود و پرزهايي از موي اسب و خمير دندانى…