شرکت لنوو از تبلت دوکاره جدید خود با نام IdeaPad Duet 3i رونمایی کرد

شرکت لنوو از جدیدترین تبلت جداشوند یا همان دوکاره خود با نام IdeaPad Duet 3i رونمایی…