تلسکوپ فضایی اسپیتزر پس از ۱۶ سال به پایان راه رسید

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

کشف دومین سیاره فراخورشیدی به دور نزدیک‌ترین ستاره به خورشید

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

آزمایش سیستم خروج اضطراری فضاپیمای دراگون سرنشین‌دار با موفقیت انجام شد

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

۲۰۱۹؛ دومین سال گرم زمین از سال ۱۸۸۰ تا کنون

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

استرالیا غرق در دود و خاکستر؛ نشانه‌های تغییر اقلیم در گوشه و کنار سیاره

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

کشف یک فوران رادیویی سریع که ماجرای این پدیده‌ها را پیچیده‌تر کرد

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

کشف جدید تلسکوپ تس: سیاره‌ای در اندازه زمین در کمربند حیات

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

تلسکوپ جیمز وب طبق برنامه در سال ۲۰۲۱ به فضا پرتاب می‌شود

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

آینده برنامه‌های کاوش مریخ در دهه ۲۰۲۰

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…

مهم‌ترین اتفاقات نجومی سال ۲۰۱۹

دیجی‌کالا مگ – منبع جامع اخبار و مقالات تخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی، بازی‌های کامپیوتری، فرهنگ‌ و…