معما‌های جالب برای تست چابکی مغز شما + پاسخنامه

uhttps://www.yjc.ir/fa/news/7588408/معما‌های-جالب-برای-تست-چابکی-مغز-شما-پاسخنامه

شکایت مجری الجزیره از ولیعهد سعودی در آمریکا

uhttps://www.yjc.ir/fa/news/7590218/شکایت-مجری-الجزیره-از-ولیعهد-سعودی-در-آمریکا

خاطرات تلخ و شیرین یکی از بیمارستان های هلال احمر در روز‌های کرونایی

uhttps://www.yjc.ir/fa/news/7590378/خاطرات-تلخ-و-شیرین-یکی-از-بیمارستان-های-هلال-احمر-در-روز‌های-کرونایی

آخرین رده‌بندی سال ۲۰۲۰ فیفا/ ایران در رتبه ۲۹ جهان باقی ماند

uhttps://www.yjc.ir/fa/news/7589977/آخرین-رده‌بندی-سال-۲۰۲۰-فیفا-ایران-در-رتبه-۲۹-جهان-باقی-ماند

دو راهی کرونا و انتخابات ۱۴۰۰/ مردم برای انتخاب رئیس‌جمهور بعدی چه پیشنهادی دارند؟

uhttps://www.yjc.ir/fa/news/7589754/دو-راهی-کرونا-و-انتخابات-۱۴۰۰-مردم-برای-انتخاب-رئیس‌جمهور-بعدی-چه-پیشنهادی-دارند